اطلاعات شرکت

ویدئو

عکس های دفتر

عضو تیم

تصویر

امید مهرنیا

مدیر فنی شرکت
تجربه: 5سال سخت افزار
تصویر

علی یاوری

گرافیست
تجربه: 3 سال

موقعیت باز