39917521245117

39917521245117

09301223626 09301223*** نمایش
moradizahra678@gmail.com

درباره من

تحصیلات

دانشگاه آزاد اصفهان(واحد خوراسگان)

مدیریت مالی

مهارت ها

مسلط به برنامه های office
80%